थाइल्याण्डमा मास्टर डिग्रीका लागि छात्रवृत्ति छ । तुरुन्तै निवेदन दिनुहोला

थाइल्याण्डमा मास्टर डिग्रीका लागि छात्रवृत्ति छ । तुरुन्तै निवेदन दिनुहोला http://aseanop.com/2017-kings-scholarships-queens-scholarships-ait-thailand/ .....थप पढ्नुहोस् +

२१ वर्षभन्दा माथीका पत्रकार तथा विद्यार्थीका लागि अवसर छ ।

२१ वर्षभन्दा माथीका पत्रकार तथा विद्यार्थीका लागि अवसर छ । Alliance headquarters announces recruitment -http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm .....थप पढ्नुहोस् +

वातावरण र वन्यजन्तु फिल्म बनाउनेलाई आकर्षक अवसर ।

वातावरण र वन्यजन्तुबारे फिल्म बनाउनेलाई आकर्षक अवसर । विस्तृत जानकारीका लागि http://cmsvatavaran.org/call-for-entry/ .....थप पढ्नुहोस् +

डेट्रोइड रेवोट्रोलिजेसन फेलोसिप

थप जानकारीका लागि तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् । https://revitalizationnews.com/article/wanted-detroit-revitalization-fellows-2017-2019-program/ .....थप पढ्नुहोस् +

अडोनेर फेलोसिप

बिभिन्न देशका नागरिकका लागी अबसर थप जानकारीका लागि तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् । http://adenauer.careers/fellowship/ .....थप पढ्नुहोस् +

वाच डग फेलोसिप

बिभिन्न पेसामा आबद्द भएका सिटिजन रिपोटर्स समुदाय को सदस्य ब्यवसयिक पत्रकारका लागी अबसर थप जानकारीका लागि तलको लिंक… .....थप पढ्नुहोस् +

पत्रकारलाई अवसर

२ वर्ष पत्रकारिता अनुभव बटुलेका ३५वर्षसम्मका अंग्रजीमा दक्ष पत्रकारहरुलाई अवसर थप जानकारीका लागि तलको लिंक क्लीक गर्नुहोस् ।… .....थप पढ्नुहोस् +

web
analytics