जैविक विविधतामा थेसिस गर्नेलाई अवसर

    3212011   

वन, वन्यजन्तु, वनस्पतिलगायत जैविक विविधताको क्षेत्रमा थेसिस गर्ने रुचि भएकालाई सुनौंलो अवसर रहेको छ । विस्तृत जानकारीको लागि तल क्लिक गर्नुहोस:

http://moitfe.p7.gov.np/sites/moitfe/files/2019-02/Call%20For%20Bachelor%60s%20%26%20Masters%60s%20Thesis%20Research%20Proposals.pdf?fbclid=IwAR3iyQidwF05nNrHmVaHlugEhap8uRMOulp0a_AH6awhTMCaoMsMfvqzwIU

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics